Přejít k obsahu


Tvořivost na prvním stupni základní školy

Citace:
MACH, P. Tvořivost na prvním stupni základní školy. In Edukacja - technika - informatyka. Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, 2012. s. 290-296., ISSN: 2080-9069
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Creativity at primary school
Rok vydání: 2012
Místo konání: Rzeszów
Název zdroje: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Tvořivost je lidská schopnost vyrovnat se s životními situacemi a úkoly neobvyklým způsobem, který je unikátní pro každého člověka. V případě dospělých, je tvořivost obvykle spojena s nástupem nových hodnot, v nových produktech, objevech, technologickém postupu atd. Nicméně je situace odlišná v případě, kreativity dětí. Tento druh kreativity přináší "nové objevy" pouze ze subjektivního pohledu dítěte. Z hlediska vývoje dítěte, je ale pokrok v procesu poznávání sama sebe důležitý a cenný.
Abstrakt EN: Creativity is human ability to cope with life situations and tasks in an unusual way which is unique for each human being. In case of the adults, creativity is usually linked to emergence of new values, new products, discovery, technological procedure etc. Nevertheless, situation is different in case of children’s creativity. This kind of creativity brings “new discoveries” only from the child’s subjective perspective. From the point of view of the child’s development, however, advancement in the process of discovering itself is important and valuable.
Klíčová slova

Zpět

Patička