Přejít k obsahu


Hospitace v odborném výcviku

Citace:
MACH, P. Hospitace v odborném výcviku. Technika a vzdelávanie, 2012, roč. 1, č. 1, s. 57-59. ISSN: 1338-9742
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Observation in vocational training
Rok vydání: 2012
Místo konání: Banská Bystrica
Název zdroje: Univerzita Mateja Bela
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá problematikou hospitační činnosti v odborném výcviku. Hospitace bývá ve školní praxi nejčastěji vnímána jako prostředek kontroly úrovně přímé pedagogické práce učitele. Pro většinu učitelů je hospitace stresující faktor. Hospitace by však měla odhalovat pozitivní stránky jejich pedagogické práce a naznačovat možnosti odstranění případných nedostatků. Prostřednictvím hospitace můžeme diagnostikovat vzdělávací potřeby učitele a žáků, podmínky realizace vzdělávacího procesu, úroveň vlastní pedagogické činnosti učitele, a řadu dalších artefaktů vzdělávacího procesu.
Abstrakt EN: This paper deals with questions of observation in vocational training. The observation is sometimes perceived as a mean of control of level of the teacher´s pedagogical work. It is usually very stressing for many teachers. However, observation should reveal positive aspects of their work and show options how to remove possible insufficiencies. Educational needs of the teacher and pupils, conditions of realization of the teaching process, level of the teacher´s pedagogical work and many other aspects of the teaching process can be diagnosed through observation.
Klíčová slova

Zpět

Patička