Přejít k obsahu


Měření účinnosti stínění malých přístrojových krytů

Citace:
HROMÁDKA, M., LAURENC, J. Měření účinnosti stínění malých přístrojových krytů. In Proceedings of the 13th International Scientific Conference on Electric Power Engineering (EPE). Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2012. s. 399-402. ISBN: 978-80-214-4514-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Measuring of shielding efectiveness of small enclosures
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Vysoké učení technické v Brně
Autoři: Ing. Miroslav Hromádka , Doc. Ing. Jiří Laurenc CSc.
Abstrakt CZ: Článek popisuje novou metodu měření účinnosti stínění použitelnou pro malé přístrojové kryty. Dále jsou v článku porovnány naměřené a vypočítané výsledky a na konci jsou uvedeny návrhy na další vylepšení této metody.
Abstrakt EN: This article describes new shielding effectiveness (SE) measuring method usable for small enclosures, some measured and calculated results and suggestions for improving of this method.
Klíčová slova

Zpět

Patička