Přejít k obsahu


Technology of creation coatings based on FeCrAlY

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., SPLÍTEK, R., KAŠPAROVÁ, M., HRUŠKA, M., DI GABRIELE, F. Technology of creation coatings based on FeCrAlY. In Conference proceedings 21st International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2012.. Ostrava: TANGER, 2012. s. 1072-1079. ISBN: 978-80-87294-31-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Technology of creation coatings based on FeCrAlY
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Roman Splítek , Ing. Michaela Kašparová , Ing. Matěj Hruška , Frosca Di Gabriele
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na optimalizaci parametrů pro technologii HVOF nástřiku netypicky tenkého povlaku (50-80 um) FeCrAlY. Druhá část experimentu je zaměřena na nalezení parametrů laserového přetavení povlaku za účelem jeho homogenizace s cílem zvýšit jeho antikorozní vlastnosti. Byla provedena analýzy mikrostruktury pomocí SEM a EDX analýza pro parametrizaci změn prvkového složení. Laserovým přetavením bylo dosaženo vymizení pórovitosti a vnitřních oxidů. Správná volba parametrů přetavení umožňuje vznik metalurgické vazby mezi povlakem a substrátem s minimální mírou promísení materiálu.
Abstrakt EN: This paper is focused on optimization of deposition parameters for HVOF method in the case of thermal spraying atypically thin coating (50-70 µm) of FeCrAlY. The second part of experiment is focused on searching parameters for laser remelting leading to creation of homogenate structure with high anticorrosion properties. For the microstructure evaluation, the optical and scanning electron microscopy was used, and the EDX analyses were used for elements analysis.Due to laser remelting the absence of voids and internal oxides was achieved. The choice of appropriate laser treatment parameters can provide the metallurgical bonding between the coating and the surface with low dilution.
Klíčová slova

Zpět

Patička