Přejít k obsahu


Možné užití multimediálních aplikací v eLearningu

Citace:
VRBÍK, V., MICHALÍK, P. Možné užití multimediálních aplikací v eLearningu. In Přístupy k evaluaci eLearningu. Ostrava : Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta, 2012, s. 127-141. ISBN: 978-80-7464-121-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Use of multimedia applications in eLearning
Rok vydání: 2012
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Ostravská univerzita. Pedagogická fakulta
Autoři: Doc. Ing. Václav Vrbík CSc. , Ing. Petr Michalík Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola podává přehled o základních možnostech využití multimediálních aplikací v eLearningu. Je diskutována vhodnost zařazení jednotlivých druhů multimediálních aplikací do eLearningových kurzů. Jsou popsány meze vybraných nástrojů pro tvorbu multimediálních aplikací. Celá problematika je ilustrována ukázkami eLearningových kurzů, které byly vytvořeny na pracovišti autorů. Jde o eLearningové kurzy, které využívají vizualizaci probíraného učiva pomocí obrázků, animací, simulátorů apod. Rovněž je popsán nástroj pro tvorbu multimediálních eLearningových kurzů ProAuthor, který byl při jejich vytváření použit.
Abstrakt EN: This chapter provides an overview of the general ways of using multimedia applications in eLearning. It discusses the appropriateness of classifying individual types of multimedia applications into eLearning. Limitations of selected tools for creating multimedia applications are briefly described. Key points are illustrated using examples of eLearning courses created at the authors’ workplaces. eLearning courses that use visualization of the subject matter with the help of images, animation, simulators are explored in depth. Moreover, the tool ProAuthor, which was utilized for development of the multimedia eLearning courses described in this chapter, is also analyzed in detail.
Klíčová slova

Zpět

Patička