Přejít k obsahu


DETERMINATION OF MECHANICAL PARAMETERS OF BONDED JOINT BETWEEN METAL AND COMPOSITE BY COMPARING EXPERIMENTS WITH THE FINITE ELEMENT MODEL

Citace:
BERNARDIN, P., VACÍK, J., KROUPA, T., KOTTNER, R. DETERMINATION OF MECHANICAL PARAMETERS OF BONDED JOINT BETWEEN METAL AND COMPOSITE BY COMPARING EXPERIMENTS WITH THE FINITE ELEMENT MODEL. Materiali in Tehnologije, 2013, roč. 47, č. 4, s. 417-421. ISSN: 1580-2949
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: DETERMINATION OF MECHANICAL PARAMETERS OF BONDED JOINT BETWEEN METAL AND COMPOSITE BY COMPARING EXPERIMENTS WITH THE FINITE ELEMENT MODEL
Rok vydání: 2013
Autoři: Ing. Petr Bernardin , Ing. Josef Vacík , Ing. Tomáš Kroupa Ph.D. , Ing. Radek Kottner Ph.D.
Abstrakt CZ: Numerická analýza byla provedena pomocí SW Abaqus. Výsledky z analýzy byly porovnány s výsledky provedených experimentů. Mechanické parametry pro výpočet lepených spojů byly zjištěny pomocí optimalizačního cyklu v SW OptiSLang. Cílem bylo ověřit použití kohezivních plošných prvků pro numerickou simulaci lepených spojů rotačních částí.
Abstrakt EN: The main goal of this work is to evaluate the application of cohesive surface-based contact for bonded joints between rotational parts. The numerical simulations were realized using commercial finite element software Abaqus. Mechanical properties of the joint were identified using gradient optimization method implemented in OptiSLang software. The identification is performed by minimizing the difference between force-displacement diagram obtained from numerical analyses and from experiments. The shapes of specimen, and the bonded joint were designed in accordance with joints commonly used in machine industry.
Klíčová slova

Zpět

Patička