Přejít k obsahu


Závěrečné práce na středních školách jako multipředmětové absolventské projekty

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Závěrečné práce na středních školách jako multipředmětové absolventské projekty. In Dějepisné výzvy mezioborovým vztahům : (stupínek, jeviště, plátno). Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2010, s. 96-98. ISBN: 978-80-7414-257-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Final work in secondary schools as multisubject graduation projects
Rok vydání: 2010
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Univerzita J. E. Purkyně
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento text je malá úvaha o možném neobvyklém způsobu maturity z odborných předmětů v České republice. Jedná se o malé odborné práce z předmětu, které by student obhajoval u ústní zkoušky. Je možné spojit znalosti z několika předmětů, projekt podporuje mezipředmětovou spolupráci na střední škole. Jedná se o moderní a kreativní způsob maturitní zkoušky. Text se zabývá také některými problémy, jež by byly spojeny s tímto novým typem zkoušky .
Abstrakt EN: This text is a small consideration about unusual way of the leaving examination in Czech Republic – about small theses, which will be prepare and defence by student. It is possible to connect knowledges from several subjects and it supports multisubjects cooperation at secondary school. It is the modern and creative way of leaving examination. The article also notices some problems they are jointed with this new type of examination at secondary school.
Klíčová slova

Zpět

Patička