Přejít k obsahu


Jednotka pro generování triggeru ze signálu společné elektrody pixelového detektoru radiace

Citace:
HOLÍK, M., KRAUS, V. Jednotka pro generování triggeru ze signálu společné elektrody pixelového detektoru radiace. In Elektrotechnika a informatika 2012. Část 2., Elektronika. Plzeň: Západočeská universita v Plzni, 2012. s. 45-48. ISBN: 978-80-261-0119-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Back-side pule processing unit for use with pixelated detectors of ionizating radiation
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská universita v Plzni
Autoři: Ing. Michael Holík , Ing. Václav Kraus
Abstrakt CZ: Článek popisuje návrh podpůrné jednotky určené ke generování spouštěcího signálu pro řížení měření pixelového částicového detektoru. Článek dále popisuje implementované zpracování signálu ze společné elektrody detektoru prováděné v podpůrné jednotce.
Abstrakt EN: An article describes a design of the supporting unit dedicated for trigger generation to make a precise timed measurement of the pixelated particle detector. It also describes the principle of processing of the back-side pulse signal gained from common detector electrode which is used for trigger generation.
Klíčová slova

Zpět

Patička