Přejít k obsahu


Zaniklá kulturní krajina středověku a novověku ve světle dálkového průzkumu

Citace:
MILSIMEROVÁ, B., ČULÍKOVÁ, L., MENŠÍK, P., STARKOVÁ, L. Zaniklá kulturní krajina středověku a novověku ve světle dálkového průzkumu. Plzeň, 2012.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Barbora Milsimerová , Mgr. Lucie Čulíková Ph.D. , PhDr. Petr Menšík Ph.D. , Mgr. Lenka Starková
Abstrakt CZ: Studium rozsáhlých krajinných celků, ať už zaniklých či částečně do dnešní doby dochovaných, nutně vyžaduje komplexní přístup, kombinaci metod a celého spektra různých přístupů (např. analýzu písemných pramenů, povrchový průzkum, letecký průzkum, využití kolmých leteckých snímků či aplikaci dat z dálkového laserového snímkování, tzv. lidarové snímkování). Předložená studie se zabývá kulturní krajinou v období středověku a novověku (v měřítku makroregionu), přičemž pozornost je soustředěna zejména na pozůstatky zemědělské činnosti ve formě polních systémů a jejich návaznost na ostatní areály aktivit. Cílem příspěvku je kromě samotného vyhledávání uvedených archeologických struktur pomocí dat získaných dálkovým průzkumem, jejich ověřování v dalších zdrojích (např. písemné prameny, kartografické prameny, ortofotomapy, data z povrchových průzkumů atp.), dále transformace zachycených polí do digitální podoby, sledování prostorových vztahů polností k dalším krajinným a sídelním prvkům, zhodnocení efektivity dálkového laserového snímkování v této problematice či sledování zánikových transformací působících na diskutované archeologické prameny.
Klíčová slova

Zpět

Patička