Přejít k obsahu


Metodika zjišťování vlivu povlaků nanesených na vnitřním povrchu stěn elektrické pece na ohřev vsázky

Citace:
VESELÝ, Z., HONNER, M. Metodika zjišťování vlivu povlaků nanesených na vnitřním povrchu stěn elektrické pece na ohřev vsázky. In Proceeding of the international scientific conference Refractories, furnaces and thermal insulations. Košice: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, 2012. s. 87-94. ISBN: 978-80-553-0899-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Methodology of determination of the effect of coatings deposited on the inner surface of the electric furnace on the charge heating
Rok vydání: 2012
Místo konání: Košice
Název zdroje: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta
Autoři: Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku se uvádí metodika zjišťování vlivu povlaků nanesených na vnitřním povrchu stěn elektrické pece na ohřev vsázky. Součástí jsou ukázkové výsledky měření na laboratorní peci s vyměnitelnými vnitřními vložkami ze dvou druhů tepelné izolace pokryté referenční barvou a testovaným kompozitním povlakem. Měřeny jsou teploty ve vsázce a v peci při elektrickém ohřevu pece. Sledován je vliv povlaku na průběhy teploty. Ze známých teplotních průběhů je vyhodnocován vliv povlaku na zvýšení teploty vsázky a dále na zkrácení doby ohřevu vsázky
Abstrakt EN: The contribution deals with the methodology of determination of the effect of coatings deposited on the inner surface of the electric furnace on the charge heating. The demonstrative results of measuring using the laboratory furnace with replaceable inner wall inserts are involved. These wall inserts are prepared from the two types of thermal insulation overlayed by reference coating and one type of composite coating. The temperatures inside the charge and in the furnace are measured during the furnace electrical heating. The effect of coating on the temperature courses is monitored. From the known temperature courses the effect of coating on the charge temperature increase and further on the charge heating time shortening are evaluated.
Klíčová slova

Zpět

Patička