Přejít k obsahu


Connectionism: Breeding Ground of Emergence?

Citace:
KVĚTOVÁ, E. Connectionism: Breeding Ground of Emergence?. In Beyond AI: Artificial Dreams. Pilsen: University of West Bohemia, 2012. s. 130-137. ISBN: 978-80-261-0102-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Connectionism: Breeding Ground of Emergence?
Rok vydání: 2012
Místo konání: Pilsen
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Mgr. Eliška Květová
Abstrakt CZ: V současné vědě se pojem emergence vyskytuje všude. Zdá se, že emergence se stala jakýmsi magickým řešením (nebo alespoň zdánlivým řešením) mnoha problémů. Příspěvek se snaží odpovědět na otázku, proč se o emergenci hovoří v souvislosti s paradigmatem konekcionismu (nejenom v umělé inteligenci), jestli je adekvátní hovořit o konekcionismu jako o kolébce nebo živné půdě pro nový koncept emergence, tak jak je to zvykem. Článek zastává názor, že tento pohled adekvátní není, že dokonce vede k jistému paradoxu, který je v příspěvku také načrtnut.
Abstrakt EN: In current science emergence is everywhere. Emergence seems to have become a magic solution (or at least apparent solution) of many old problems. The article aims to answer the question why we do discuss emergence in relation to connectionist paradigm (not only in artificial intelligence), or in other words whether it is appropriate to talk about connectionism as about cradle and breeding ground for a new concept of emergence as it is usual. The contribution argues that this view is inaccurate, what’s more it leads to a paradox that will be also outlined in the paper.
Klíčová slova

Zpět

Patička