Přejít k obsahu


Shakespearův Macbeth - přepisování historie a démonologie

Citace:
KASTNEROVÁ, M. Shakespearův Macbeth - přepisování historie a démonologie. Kuděj, 2012, roč. 13, č. 1, s. 49-62. ISSN: 1211-8109
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Shakespeare´s Macbeth - Rewriting History and Daemonology
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Martina Kastnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Shakespearova hra Macbeth vznikající přibližně v roce 1606 vykazuje zřetelné vazby k dobovým diskusím a událostem. Předobrazem a literárním zdrojem hry a postavy jsou osudy skotského velekrále MacBetha Mac Findlaecha, které nicméně tvoří pouze základní hranice hry, jež je mnohem více poplatná dobovým kontroverzím než původním skotským událostem jedenáctého století. Intencí nebylo zřejmě očerňovat skotského velekrále MacBetha, historie jednoduše stála mimo Shakespearův zájem a sloužila toliko jako námět, základní limity, do nichž Shakespeare včleňuje dobové téma čarodějnictví, což mohlo být přímou či nepřímou objednávkou ze strany Jakuba I. Přesto by bylo limitující domnívat se, že se tím efekt hry zcela vyčerpává; stěžejní vrstvu, jíž Shakespeare vystavuje na čarodějnickém představení, Jakubově Daemonologii a dvojznačných předpovědích budoucnosti, tvoří záznam destrukce lidské mysli.
Abstrakt EN: Shakespeare’s Macbeth, written apparently about 1606, is inspired by the certain disputations, affairs and cases of the writer’s era. The historic source for the play and character of Macbeth is the Scottish king MacBeth Mac Findlaech; although, his life and deeds were just a limits for the dramatist’s exploration of a discussions, problems and affairs of the period. Shakespeare did not mean to libel the real Scottish king from the 11th century; he was not interested in any detailed description of historic events, he used history to create an imaginatory space for sketching the problem of witchcraft and daemonology, probably inspired by a fascination and interest of the king James I. Nevertheless, the effect of the play is given by the impressive and authentic description of destruction of the man’s mind as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička