Přejít k obsahu


Hospitační arch jako evaluační nástroj

Citace:
MACH, P. Hospitační arch jako evaluační nástroj. In Trendy ve vzdělávání 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní konference TVV 2012. Olomouc: GEVAK, 2012. s. 181-184. ISBN: 978-80-86768-36-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Observation Form as a Tool for Evaluation
Rok vydání: 2012
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: GEVAK
Autoři: PaedDr. Petr Mach CSc. ,
Abstrakt CZ: Příspěvek řeší problematiku hospitační činnosti v odborném výcviku. Zamýšlí se nad funkcí hospitace v širších souvislostech. Hospitace je chápána jako komplexní diagnostická činnost nejen vlastního vzdělávacího procesu v odborném výcviku. Vhodně koncipovaný formulář hospitačního archu může sloužit i k získávání důležitých informací o kvalitě práce celé školy. Hospitaci tak lze použít i jako evaluační nástroj školy.
Abstrakt EN: The article deals with the issue related to observation activities during vocational training. Observation is put into broader context. Observation is understood as a complex diagnostic activity not only of the teaching process itself during the vocational training. Appropriately set form of the observation folio can serve also as mean of obtaining important information about quality of work of the whole school. Observation in classes can be also used as evaluation tool of the school.
Klíčová slova

Zpět

Patička