Přejít k obsahu


Český mecenáš Josef Hlávka

Citace:
VIKTORA, V. Český mecenáš Josef Hlávka. In Kontexty literární vědy II. Ústí nad Orlicí : Oftis, 2009, s. 105-125. ISBN: 978-80-7405-066-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Czech patron Josef Hlávka
Rok vydání: 2009
Místo konání: Ústí nad Orlicí
Název zdroje: Oftis
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: Studie shrnuje základní životopisné údaje a fakta o životě a působení Josefa Hlávky (1831 - 1928); je doplněna o detaily získané z jeho korespondence. Zaměřuje se na rozpětí a okolnosti jeho podnikání ve stavebnictví, sponzorských aktivit podporujících nejširší oblast české vědy a umění, českého univerzitního vzdělání. Sleduje také souvislosti se založením České akademie věd a umění. Přináší navíc příklady sponzorské pomoci obyčejným žadatelům. Většina údajů nebyla dosud publikována, výběr byl proveden na základě studia korespondence z Hlávkovy pozůstalosti.
Abstrakt EN: The study summaries basic biographic and factual information on the life and impact of Josef Hlávka (1831-1928); it is complemented with details acquired from his correspondence. The paper focuses on the span and background of his building trade business, patronage activities supporting widest range of Czech science and art, Czech university education. It also traces links towards establishing Czech Academy of Sciences and Art. What is more, the essay gives examples of patron help to private applicants. Most data has not been published so far, the selection was made by studying Hlavka's inherited correspondence.
Klíčová slova

Zpět

Patička