Přejít k obsahu


Výkonové vf. zesilovače pro nestandardní kmitočtová pásma

Citace:
KAVALÍR, T. Výkonové vf. zesilovače pro nestandardní kmitočtová pásma. Plzen : ZČU, 2012, 53 s. ISBN: neuvedeno
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The power amplifier for non-standard frequency band
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzen
Název zdroje: ZČU
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Tato teze disertační práce si klade za cíl seznámit odbornou komunitu s moderními přístupy řešení z oblasti výkonové radiotechniky, výkonových vysokofrekvenčních zesilovačů a podpůrných obvodů pro tuto oblast. Práce se bude prioritně zabírat výzkumem v oblasti výkonové radiotechniky pro tzv. nestandardní kmitočtová pásma, která nejsou z hlediska komerčního využití přiliž zajímavá. Ze stejného důvodu existuje i výrazně menší množství odborných publikací, které se danou problematikou vážně zabývají, protože vzhledem k povaze využití těchto pásem není zaručeno masové uplatnění výsledků a následný komerční úspěch.
Abstrakt EN: This work informs the professional community with modern solutions of the power radio engineering and power amplifiers, and support circuitry for this area. This work will be deal with the research in power radiotechnics area for non-standard radio bands. This non-standard radio bands are not in terms of commercial use of overly interesting. For this same reason, there is a significantly smaller number of professional publications that deal with this subject seriously, because the nature of use of these bands is not guaranteed by the mass application of the results and subsequent commercial success.
Klíčová slova

Zpět

Patička