Přejít k obsahu


Tranzistorový lineární zesilovač pro nestandardní kmitočtové pásmo s BLF368

Citace:
KAVALÍR, T. Tranzistorový lineární zesilovač pro nestandardní kmitočtové pásmo s BLF368. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Transistor linear amplifier for non-standard frequency band with BLF368
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Tomáš Kavalír
Abstrakt CZ: Uvedený tranzistorový zesilovač byl vyvinut pro potřeby ověření správnosti návrhových postupů a simulačních modelů. Zesilovač je osazen moderním LDMOS tranzistorem BLF368, který vykazuje nízké nelineární zkreslení. Využití tohoto velmi lineárního zesilovače tak bude na pozici budícího zesilovače pro větší výkonové systémy. Výstupní výkon zesilovače je poměrně vysoký a činí 300 W do 50 ohmové zátěže. Tento výkon zesilovač dodá při napájecím napětí 32 V a je časově neomezený. Výkon do limitace je na hranici 400 W. Celková účinnost pro daný úhel otevření odpovídající dané pracovní třídě AB je vyšší než 63 %. Na desce plošného spoje jsou integrovány obvody předpětí obou tranzistorových struktur a i obvody spínání nízkoproudovým rozhraním .
Abstrakt EN: This transistor amplifier was developed for the purpose of verifying the accuracy of the design methods and simulation models.The amplifier is equipped with modern LDMOS transistor BLF368.Output power of this amplifier is relatively high and amounts to 300 W to 50 ohm load. The output power to the limitation is about 400 W. The overall efficiency for a given opening angle corresponding with the working class AB and is higher than 63 %. On the PCB are integrated bias circuit both transistors and also switching circuits with low-current interface.
Klíčová slova

Zpět

Patička