Přejít k obsahu


K eufonii německých básní Karla Hynka Máchy

Citace:
VIKTORA, V. K eufonii německých básní Karla Hynka Máchy. Bohemistyka, 2011, roč. 11, č. 4, s. 267-276. ISSN: 1642-9893
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: To the euphonie of Germans poems of Karel Hynek Mácha
Rok vydání: 2011
Autoři: Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc.
Abstrakt CZ: Karel Hynek Mácha proslul jako vynikající romantická básnická osobnost v reflexích i deskripci. Dokonale pracoval s jazykovými eufonickými prostředky. Stranou zatím zůstávala jeho německy psaná tvorba. Také ve využití němčiny se projevil jako mistr básnického vyjadřování využívající eufonické prostředky.
Abstrakt EN: Karel Hynek Mácha (1810.1836) became famous as an outstanding romantic poetic personality in reflections and description. He manager Czech poetic sordiny perfectly. These abilities also started to appear at the beginning of his poetic produc-tion written in German. The poem Poustevník is considered the top of that. Not only this poem but also the others use euphonically means of German masterfully and with the emphasis on their aesthetic function and meaning.
Klíčová slova

Zpět

Patička