Přejít k obsahu


Use of Theory of Games at Sports

Citace:
PERIČ, T., KAVALÍŘOVÁ, G. Use of Theory of Games at Sports. Acta Universitatis Carolinae. Kinanthropologica, 2008, roč. 44, č. 2, s. 67-78. ISSN: 1212-1428
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Use of Theory of Games at Sports
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: Doc., PaedDr. Tomáš Perič Ph.D. , Mgr. Gabriela Kavalířová Ph.D.
Abstrakt CZ: Využití teorie her je demonstrováno na příkladu střelby v ledním hokeji. Střílející hráč a brankář se nachází v protichůdné situaci - pro různé strategické možnosti jsme vytvořili speciální matici.
Abstrakt EN: On example of shooting in ice hockey we have demonstrated a use of theory of games. The antagonistic situation exists between shooter and goalkeeper – we have created special pay-off matrices for different strategic possibilities.
Klíčová slova

Zpět

Patička