Přejít k obsahu


Kvalitativní analýza talentovanosti - aneb co je určující pro hráče ledního hokeje?

Citace:
PERIČ, T., KAVALÍŘOVÁ, G. Kvalitativní analýza talentovanosti - aneb co je určující pro hráče ledního hokeje?. Česká kinantropologie, 2008, roč. 12, č. 3, s. 34-46. ISSN: 1211-9261
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Qualitative Analysis of Talentedness ? What Are the Crucial Determinants for Ice Hockey Players?
Rok vydání: 2008
Místo konání: Praha
Název zdroje: Česká kinantropologická společnost
Autoři: Doc., PaedDr. Tomáš Perič Ph.D. , Mgr. Gabriela Kavalířová Ph.D.
Abstrakt CZ: Základním cílem výzkumu bylo nalezení struktury talentovanosti se zaměřením na lední hokej u hráčů prepubertálního věku. Tato struktura byla určena prostřednictvím řady proměnných.
Abstrakt EN: The fundamental aim of the research was to find the structure of talentedness focused on ice hockey by ice hockey players in pre-pubertal age. This structure was set through range of variables.
Klíčová slova

Zpět

Patička