Přejít k obsahu


Měření a spektroskopie těžkých iontů pomocí pixelových detektorů radiace

Citace:
HOLÍK, M. Měření a spektroskopie těžkých iontů pomocí pixelových detektorů radiace. Plzeň : Neuveden, 2012, 43 s. ISBN: neuvedeno
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Heavy ion detection and spectroscopy with pixel particle detectors
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Neuveden
Autoři: Ing. Michael Holík
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá problematikou detekce ionizujícího záření pomocí pixelových detektorů. Hlavní pozornost je věnována podpůrné elektronice pixelových detektorů ionizačního záření, která je naprosto nezbytná pro jejich reálné nasazení. Práce se zabývá návrhem rozhraní, které by umožnilo plné využití schopnosti pixelových detektorů ionizujícího záření dovolilo tím získat zcela nové poznatky o vlastnostech a chování ionizujícího záření. Při návrhu koncepce rozhraní je brán ohled na provádění spektroskopie pomocí pixelových detektorů.
Abstrakt EN: This thesis deals with the radiation detection and measurement using pixel particle detectors. The thesis is focused on electronics required by pixel detectors to ensure their proper operation. There is outlined a design of the new interface for pixel particle detectors. The advanced interface design will make possible full exploiting of pixel particle detector capabilities. It also allows gaining of a new knowledge about the behavior of the ionization particle still undiscovered. The new interface is designed with the respect to the spectroscopic application of pixel particle detectors.
Klíčová slova

Zpět

Patička