Přejít k obsahu


Frézování rovinných ploch těles parních turbín vyrobených z oceli P91 v režimu dokončování

Citace:
ŘEHOŘ, J., FULEMOVÁ, J., JANDA, Z. Frézování rovinných ploch těles parních turbín vyrobených z oceli P91 v režimu dokončování. 2012.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Milling of steam turbines plane surfaces which are made of steel P91 during finishing machining
Rok vydání: 2012
Název zdroje: ŠKODA POWER, A Doosan company
Autoři: Doc. Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Zdeněk Janda Ph.D.
Abstrakt CZ: V současné době je rovinná plocha tělesa parní turbíny obráběna v režimu dokončování čelní frézou s VBD daného řezného materiálu, příslušnými řeznými podmínkami a přesně stanovenou dráhou nástroje, kterou nelze měnit. Přínosem nové technologie je zproduktivnění obrábění této rovinné plochy. Zproduktivnění obrábění je postaveno na výběru vhodnějšího typu řezného materiálu a řezných podmínek, které ve výsledku sníží časovou náročnost obrábění o 53%. Výběr vhodného řezného materiálu a řezných podmínek je experimentálně podložen
Abstrakt EN: Currently the plane surfaces of steam turbine is machined at regime of finishing machining. The tool is the face mill with only one indexable insert. This insert is made from specific cutting material. The plane surface is machined also under specific cutting conditions and the tool path is given and it is not possible to change it. Productivity of the machining process is based on selection of more appropriate kind of cutting material and cutting conditions which in result will reduce time of machining, approximately 53%. Selection of suitable cutting material and cutting conditions is experimentally supported.
Klíčová slova

Zpět

Patička