Přejít k obsahu


Jazyk díla Tomáše Bavorského z Bavorova

Citace:
CHÝLOVÁ, H. Jazyk díla Tomáše Bavorského z Bavorova. In Cesty slov. Praha : Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, 2012, s. 82-93. ISBN: 978-80-86496-62-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Language of writings of Tomáš Bavorovský z Bavorova
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová
Abstrakt CZ: Příspěvek přináší analytický pohled na jazyk díla kazatele Tomáše Bavorovského z Bavorova (?, Bavorov-1562, Plzeň). Zdrojem příspěvku je dílo Postilla česká aneb kázání a vejklady na evangelia (Olomouc, 1557). Autorka se soustřeďuje především na využívání synonymie a expresivity a na kreativitu autora při práci s jazykem.
Abstrakt EN: The article focuses on analysis of the language in the writings of Tomáš Bavorovský z Bavorova, who belongs to a group of counter-reformation preachers of 16th century. The source of the contribution is Postila česká aneb kázání a vejklady evangelia (Czech Postil - preaching and interpretation of gospels) (Olomouc, 1557) and Desatero kázání o svatém pokání (Ten preach-ings about holy atonement) (Prague, 1552). The author uses a high number of language means typical of the given genre and is creative mainly in the use of enumerations and synonymity.
Klíčová slova

Zpět

Patička