Přejít k obsahu


Periodically stimulated remodelling of a muscle fibre: perturbation analysis of a simple system of first-order ODEs

Citace:
ROSENBERG, J., BYRTUS, M. Periodically stimulated remodelling of a muscle fibre: perturbation analysis of a simple system of first-order ODEs. Applied and Computational Mechanics, 2012, roč. 6, č. 1, s. 53-64. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Periodically stimulated remodelling of a muscle fibre: perturbation analysis of a simple system of first-order ODEs
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Josef Rosenberg DrSc. , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá dynamickou analýzou soustavy diferenciálních rovnic prvního řádu popisujících isometrickou stimulaci svalového vlákna. Systém je uvažován jako neautonomní i periodickým buzením. Dynamická analýzy je provedena využitím metody násobných měřítek (multiple scale method (MSM)). Hlavním cílem příspěvku je ukázat aplikaci metody MSM na neautonomní dynamický systém použitím aproximace řešení prvního řádu. Je ukázána existence degenerované Hopfovy bifurkace získaného řešení.
Abstrakt EN: The paper deals with the dynamical analysis of the system of first-order ODE´s describing the isometric stimulation of the muscle fibre. This system is considered to be a non-autonomous one having the periodical excitation. For the analysis of dynamical behaviour the system the multiple scale method (MSM) is employed. The main goal of this contribution is to show the application of MSM to the non-autonomous dynamical system using the first order approximation of the solution. The existence of the degenereted Hopf´s bifurcation of the gained solution is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička