Přejít k obsahu


Mathematical model of an impact-forming machine

Citace:
DYK, Š., BYRTUS, M. Mathematical model of an impact-forming machine. In Conference Proceedings 14th International Conference Applied Mechanics 2012. Plzeň: Západočeská univerzita, 2012. s. 33-36. ISBN: 978-80-261-0097-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Mathematical model of an impact-forming machine
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Bc. Štěpán Dyk , Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá dynamikou vibrolisu na hutnění betonové směsi obecně pro různé betonové prefabrikáty. Je vytvořen matematický model, který je využit pro vyšetření modálních vlastností. Dále je provedena optimalizace tuhostních parametrů tak, aby bylo dosažené požadované hodnoty první vlastní frekvence. Takto připravený model je využit pro numerickou simulaci pohybu soustavy se silnou nelinearitou, která je daná rázovými silami ve vazbách. Numerická simulace je provedena metodou Rungeova-Kuttova typu s proměnných integračním krokem.
Abstrakt EN: This paper deals with dynamics of an impact-forming machine which introduces a device for production of different sorts of concrete elements. A mathematical model of the device is created and modal properties are determined. The optimization of stiffness parameter is accomplished to tune up natural frequency, which corresponds to dominant eigenmode shape, to the requested value. Next part presents numerical simulations of motion of system with strong nonlinearity given by impact forces in couplings. For numerical integration, the variable-step Runge-Kutta method is used.
Klíčová slova

Zpět

Patička