Přejít k obsahu


Non-smooth dynamics in gear drives

Citace:
BYRTUS, M. Non-smooth dynamics in gear drives. In Proceedings of ISMA 2012 - USD 2012. Leuven: KU Leuven, 2012. s. 2237-2251. ISBN: 978-90-73802-89-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Non-smooth dynamics in gear drives
Rok vydání: 2012
Místo konání: Leuven
Název zdroje: KU Leuven
Autoři: Ing. Miroslav Byrtus Ph.D.
Abstrakt CZ: Dynamika ozubených převodů je rozsáhlé a komplexní téma. Převodová ústrojí s ozubenými koly jsou ovlivněny řadou faktorů. I přesto že jsou převodová ústrojí správně navržena pro dané provozní podmínky, mohou vznikat nežádoucí jevy vlivem vnitřního kinematického buzení nebo vlivem nadměrného přetížení nebo naopak odlehčením soustavy. V příspěvku je uvedn základní přehled modelování převodových soustav se zahrnutím zubových a ložiskových nelinearit a dále je prezentována dynamická analýza zaměřená na odhalení nežádoucích nelineárních jevů, které jsou důsledkem vazebních nehladkých nelinearit.
Abstrakt EN: Gear drive dynamic is wide range and complex research topic. There exist many design factors influencing proper functionality of the gear drive. Although the gear drive is proper designed for given operation conditions, undesirable phenomena can occur because of internal parametric excitations or due to over- or under-loading of the system. This paper focuses on a phenomenon regarding vibro-impact oscillation. First, an overview of mathematical modeling of gear drives including gearing and bearing couplings with nonlinearities is summarized and dynamic analysis focused on detection of nonlinear phenomena influenced by gear impact motions is presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička