Přejít k obsahu


Fortitudo, justitia, prudentia, temperantia: The Sign NITA/UŠ in Proto-Cuneiform Writing

Citace:
CHARVÁT, P. Fortitudo, justitia, prudentia, temperantia: The Sign NITA/UŠ in Proto-Cuneiform Writing. In Stories of long ago : Festschrift für Michael D. Roaf. Münster : Ugarit Verlag, 2012, s. 57-68. ISBN: 978-3-86835-071-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Fortitudo, justitia, prudentia, temperantia: The Sign NITA/UŠ in Proto-Cuneiform Writing
Rok vydání: 2012
Místo konání: Münster
Název zdroje: Ugarit Verlag
Autoři: Prof. PhDr. Petr Charvát DrSc. ,
Abstrakt CZ: Pojednání o prvních výskytech znaku označujícího muže v nejstarších klínopisných textech.
Abstrakt EN: A treatise on the first occurrences of the term denoting a human male in the earliest cuneiform texts.
Klíčová slova

Zpět

Patička