Přejít k obsahu


STABILIZOVANÉ ZDROJE PROUDU

Citace:
HRUŠKA, J. STABILIZOVANÉ ZDROJE PROUDU. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Stabilised current sources
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jiří Hruška
Abstrakt CZ: V experimentálním zařízení na měření aeropružnostních sil se trubky budí pomocí vibrouzlů, jejichž součástí jsou stejnosměrné elektromagnety. Proud, kterým jsou magnety napájeny má významný vliv na vlastní frekvence buzených trubek. Při příkonu elektromagnetu kolem 10W dochází ke značnému ohřevu vinutí a tím také ke změně jeho odporu. Aby bylo možné dosáhnout stabilních vlastností vibrouzlu po dobu měření, je nezbytné napájet vibrouzly stabilním proudem. Na trhu jsou běžně k dostání stabilizované zdroje napětí, a proto bylo nezbytné zdroje proudu vyrobit. Zařízení, které je předmětem tohoto popisu obsahuje 4 nezávislé zdroje proudu, které lze nastavovat v rozsahu od 0,4 do 0,8 A. Proud každého kanálu je měřen samostatným digitálním měřidlem. Tím je umožněno nastavit přesně proud každého elektromagnetu a snadno zkontrolovat jeho stabilitu.
Abstrakt EN: In experimental stand for measurement of aero-elasticity are pipes excited by a mechanism with a D.C. electromagnet. The current of electromagnet influence significantly characteristics of own frequency of the tubes. When power drain is approximately 10 W the temperature inside coil is drawing up and resistance of coil is changing. To stabilised characteristic of tubes it is necessary to stabilised the supply current. While stabilised current supply is easy to buy, it was necessary to make it. Power supply which is here described consist of four stabilised current supply which is possible to change in the range of 0.4 to 0.8 A. Every Current is measured by a digital measure. So it is possible set the required current and check easy if it is stabile.
Klíčová slova

Zpět

Patička