Přejít k obsahu


INVERTUJÍCÍ ZESILOVAČE BUDICÍHO SIGNÁLU

Citace:
HRUŠKA, J. INVERTUJÍCÍ ZESILOVAČE BUDICÍHO SIGNÁLU. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Inverting amplifier; aero-elasticity
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jiří Hruška
Abstrakt CZ: V experimentálním zařízení na měření aeropružnostních sil mezi lopatkami se každá lopat-ka budí dvěma vibrouzly. Pokud se oba vibrouzly napájejí proudy, které jsou ve fázi, lopat-ky kmitají rovnoběžně. Pokud je jeden z napájecích proudů v opačné fázi, je kmitání lopat-ky torzní. Vzhledem k tonu, že je třeba napájet všechny vibrouzly z jediného generátoru. je třeba v některých případech otáčet fázi signálu z generátoru o 180 °. V experimentálním zařízení jsou 4 lopatky buzené celkem 8 vibrouzly. Proto je třeba mít k dispozici celkem 8 invertujících zesilovačů.
Abstrakt EN: In experimental stand for measurement of aero-elasticity is each blade excited by two mechanisms with an A.C. input. When both driving signals are in phase, the swinging of blade is parallel. When one of driving signal is in opposite phase, the swinging is tor-sional. It is the reason why is necessary to turn the phase of one of the driving signasl about face (by 180 °). In experimental stand are 4 blades which are excited by 8 mechanisms It is why there is necessary to have 8 of inverting amplifiers.
Klíčová slova

Zpět

Patička