Přejít k obsahu


SYNCHRONIZÁTOR

Citace:
HRUŠKA, J. SYNCHRONIZÁTOR. 2012.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Synchronizer
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Jiří Hruška
Abstrakt CZ: Při měření proudění na točivém stroji metodou PIV je třeba synchronizovat snímání obrázků s pohybem rotujících částí stroje. Proto byl vyvinut synchronizátor, který promocí fototranzistoru a diody LED sleduje polohu rotujících částí stroje. Impulzy z fototranzistoru vznikající přerušováním světelného paprsku jsou zesíleny a vytvarovány tak, aby bylo možné je zavést do časovací jednotky, která je součástí zařízení na měření proudění metodou PIV. Synchronizátor může obracet fázi výstupního signálu o 180°. To umožňuje snímat obrázky proudícího media buď nástupnou, nebo sestupnou hranou impulzu z fototranzistoru. Posun fáze signálu o jiný úhel než 180° není třeba, protože to umožňuje software pro snímání obrázků. Synchronizátor pracuje v širokém spektru frekvencí od nuly do stovek kHz.
Abstrakt EN: In experimental stand for measurement of aero-elasticity is each blade excited by two mechanisms with an A.C. input. During PIV measurement of a liquid flow inside a rotating machine is usually necessary to synchronize taking snaps with a movement of the rotating part of a machine. It is why was developed a synchronizer, which by a phototransistor and LED Diode is monitoring position of rotating parts. Pulses from phototransistor which are generated by a breaking of a light beam are amplified and shaped so that it should be putted on the timer box, which is a part of a PIV measurement system. Synchroniser can face round a phase of the output signal so that it is possible to synchronize PIV system by upward or downward edge of the signal from phototransistor. It is not necessary to set another shift angle while the PIV measurement system can do it by a time shifting. Synchronizer can work in a wide spectrum of frequencies from zero to hundreds of kHz.
Klíčová slova

Zpět

Patička