Přejít k obsahu


Diagnostika ve starověké Mezopotámii

Citace:
SOBOTKOVÁ, V. Diagnostika ve starověké Mezopotámii. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2012, roč. Neuveden, č. 2, s. 75-92. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Diagnostics in Ancient Mesopotamia
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Veronika Sobotková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek popisuje diagnostický systém ve starověké Mezopotámii. Diagnostika je proces rozeznávání nemoci. Mezopotamští lékaři užívali především jednoduchou metodu přímého pozorování pacienta a jeho symptomů. Pečlivě pak zaznamenali širokou škálu symptomů: teplotu pacienta, změny barvy na jeho těle, stav očí, zubů, jazyka, různé druhy bolesti, krvácení a mnohé další. Pozorované symptomy se nacházely na celém lidském těle – očí a ušní nemoci, nemoci dechové soustavy, krevní soustavy, trávicí soustavy, močové a pohlavní soustavy, gynekologické obtíže, porodnictví, nemoci kůže, kosterní a svalové soustavy, parazitární choroby, psychické nemoci a zranění. Lékaři e starověké Mezopotámii rozpoznávali nejen jednotlivé symptomy a jejich drobné rozdíly ale také celý klinický obraz nemoci – unikátní kombinaci symptomů typickou pro jednotlivé onemocnění. Byli si také dobře vědomi typických symptomů oznamujících smrt pacienta. Cílem celého diagnostického procesu bylo stanovit prognózu pacienta. Diagnóza (název nemoci) byla užívána málokdy. Diagnostika ve starověké Mezopotámii dosahovala značné úrovně, významně předstihla terapeutické metody a možnosti tehdejších lékařů.
Abstrakt EN: This paper is describing diagnostic system in ancient Mesopotamia. Diagnostics is process of illness’s determining. Mesopotamian physicians used mainly basic method of direct observation of patient and of all his symptoms. They noted wide range of symptoms conscientiously: temperature of patient, change of color on patient’s body, condition of eyes, teethes, tongue, different kind of pain, bleeding and many others. Observed symptoms concerned all areas of human body – eye and ear diseases, respiratory diseases, diseases of the circulatory system, digestive system diseases, diseases of the genitourinary system, gynecology, obstetrics, skin diseases, diseases of musculoskeletal system, parasitic disease, mental diseases and behavioral disorders and injuries. Physicians of ancient Mesopotamia recognized not only symptoms and theirs slight differences but particularly the whole clinical picture of illness - unique combination of symptoms typical for specific illness. They were well aware of typical symptoms announcing death of patient as well. The aim of whole diagnostic system was prognosis of patient. Diagnosis (name of illness) was used rarely. Diagnostic in ancient Mesopotamia reach a considerable success, diagnostic significantly overtook therapeutical methods and possibilities of Mesopotamian physicians.
Klíčová slova

Zpět

Patička