Přejít k obsahu


The Major Trends of Islam in Contemporary Malaysia and their Influence on the Form of Islamic Family and Penal Law

Citace:
SOBOTKOVÁ, V. The Major Trends of Islam in Contemporary Malaysia and their Influence on the Form of Islamic Family and Penal Law. Archiv orientální (Quarterly Journal of African and Asian Studies), 2012, roč. 80, č. 3, s. 389-416. ISSN: 0044-8699
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Major Trends of Islam in Contemporary Malaysia and their Influence on the Form of Islamic Family and Penal Law
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Autoři: Mgr. Veronika Sobotková Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem článku je popsat vybrané hlavní trendy islámu v současné Malajsii, jejich politickou reprezentaci (hlavní politické strany: UMNO, PAS a PKR) a intelektuální nevládní skupiny (zejména NGO Sisters of Islam). Článek definuje jejich pozici v politickém spektru a zejména postoj týkající se islámského práva a jejich vliv na vývoj a aplikaci islámského rodinného a trestního práva. Článek pak popisuje základní ustanovení a hlavní problém v rámci malajského islámského rodinného práva : manželství, podmínky polygamie, druhy rozvodů - talaq, khul?, ta?liq, li?an and fasakh, finanční ustanovení během manželství a rozvodu a opatrovnictví. Článek dále nabízí základní informace o malajském islámském trestním právu.
Abstrakt EN: The aim of this article is to present selected major trends in Islam in contemporary Malaysia ? its political representation (the dominant political parties: UMNO, PAS and PKR) and intellectual non-governmental groups (especially the NGO Sisters of Islam). The paper defines their positions, their general ideas and, essentially, their attitudes concerning Islamic law and their influence on the development and application of Islamic family law and Islamic penal law. The article further describes the basic provisions and main problematic issues in Malaysian Islamic family law: marriage, polygamy conditions, kinds of divorce - talaq, khul?, ta?liq, li?an and fasakh, financial settlements during marriage and divorce, and custody. The article also provides information about the principal provisions of the Malaysian Islamic penal code.
Klíčová slova

Zpět

Patička