Přejít k obsahu


Recenze ? GELLER, M.J.; SCHIPPER, M., Imagining Creation

Citace:
SOBOTKOVÁ, V. Recenze ? GELLER, M.J.; SCHIPPER, M., Imagining Creation. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 183-185. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Review ? GELLER, M.J.; SCHIPPER, M., Imagining Creation
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Veronika Sobotková Ph.D.
Abstrakt CZ: Recenze na sborník vydaný pod názvem Imagining Creation, jehož editory jsou Markham J. Geller a Mineke Schipper. Tento sborník byl vydán na základě příspěvků na konferenci ?Creation Stories?, která se konala 26. května 2003 v University College London. Obsahuje 9 příspěvků, které se zabývají tématem stvoření světa a stvoření člověka ve vybraných kulturách starověkého Předního Východu a Indie a tento pohled obohacuje netradičními ukázkami z prostředí slovanského a ze soudobé (a nedávné) Afriky.
Abstrakt EN: Review of anthology issued under the name Imagining Creation whose editors are Markham J. Geller and Mineke Shipper. This anthology was issued on the basis of contributions from the conference ?Creation Stories? which took place on May 26 2003 at University College London. It contains nine contributions dealing with the theme of creation of the world and the man in selected cultures of the ancient Near East and India and this view is enriched with the uncommon samples from Slavonic setting and from contemporary (and recent) Africa.
Klíčová slova

Zpět

Patička