Přejít k obsahu


Základní varianty zapojení vysokonapěťového měniče s H-můstky

Citace:
BLAHNÍK, V., GLASBERGER, T. Základní varianty zapojení vysokonapěťového měniče s H-můstky. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 21 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Basic variants conection of medium-voltage converter with H-bridges
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D. , Ing. Tomáš Glasberger Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem a porovnáním různých variant zapojení vysokonapěťového měniče s H-můstky. Jsou zde zkoumány dvě hlavní varianty zapojení vysokonapěťového měniče s H-můstky a to zapojení do hvězdy a do trojúhelníka. Součástí zprávy je finální návrh měniče s reálnými prvky IGBT.
Abstrakt EN: This report describes the design and comparison of different kinds of medium-voltage converter with H-bridges. There are two main variants of conection of medium-voltage converter with H-bridges, star connection and delta connection. The design of converter with real IGBT power parts is part of report.
Klíčová slova

Zpět

Patička