Přejít k obsahu


Regulace stabilizátoru napětí pro pomocné pohony

Citace: [] BLAHNÍK, V. Regulace stabilizátoru napětí pro pomocné pohony. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 22 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control of voltage stabilizer for auxiliary drives
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem a porovnáním různých druhů regulace vstupního stabilizátoru napětí pro pomocné pohony. Měnič je provozován ve variantě zvyšovací pulzní měnič. Porovnání vlastností navrhnutých variant řízení je provedeno pomocí simulace a je vybrané nejvhodnější řízení. Součástí zprávy jsou i doporučené hodnoty pro nastavení regulátorů pro následné testy měniče.
Abstrakt EN: This report describes the design and comparison of different types of control for input voltage stabilizer for auxiliary drives. The converter operated as step-up type of converter. Comparison of properties of the proposed control is tested by simulation model and selected the most appropriate control algorithm. The report also recommended values ??for the controller settings for subsequent test of converter.
Klíčová slova

Zpět

Patička