Přejít k obsahu


Regulace stabilizátoru napětí pro pomocné pohony

Citace:
BLAHNÍK, V. Regulace stabilizátoru napětí pro pomocné pohony. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2012. 22 s.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Control of voltage stabilizer for auxiliary drives
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Vojtěch Blahník Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato výzkumná zpráva se zabývá návrhem a porovnáním různých druhů regulace vstupního stabilizátoru napětí pro pomocné pohony. Měnič je provozován ve variantě zvyšovací pulzní měnič. Porovnání vlastností navrhnutých variant řízení je provedeno pomocí simulace a je vybrané nejvhodnější řízení. Součástí zprávy jsou i doporučené hodnoty pro nastavení regulátorů pro následné testy měniče.
Abstrakt EN: This report describes the design and comparison of different types of control for input voltage stabilizer for auxiliary drives. The converter operated as step-up type of converter. Comparison of properties of the proposed control is tested by simulation model and selected the most appropriate control algorithm. The report also recommended values ​​for the controller settings for subsequent test of converter.
Klíčová slova

Zpět

Patička