Přejít k obsahu


Dějepis XXIV. Sborník katedry historie

Citace:
BREITFELDER, M., MORÁVKOVÁ, N. Dějepis XXIV. Sborník katedry historie. 1. vyd. Plzeň : ViaCentrum s. r. o., 2011, 192 s. ISBN: 978-80-904384-8-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: History XXIV. Collection Department of History.
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ViaCentrum s. r. o.
Autoři: PhDr. Miroslav Breitfelder Ph.D. , PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Dějepis XXIV., sborník katedry historie se od svých předchůdců odlišuje jednoznačným tematickým zaměřením, které mimo jiné vyplývá z výzkumů a studií uskutečněných v rámci projektu „Historie česko – bavorského pohraničí 1945 – 2008“ (Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013). Zpracování pohnuté poválečné historie na hranicích dvou světů, de facto reprezentující celou Železnou oponu, se tak stalo předmětem bádání rakouských, německých a českých historiků. Výsledkem části jejich výzkumů i úvah jsou studie a články obsažené v tomto sborníku.
Abstrakt EN: History XXIV., Proceedings of the History Department differs from its predecessors in a clear thematic focus, comming from results of researches and studies carried out within the project "History of Czech - Bavarian Borderland 1945 - 2008" (Objective 3 Czech Republic - Free State of Bavaria from 2007 to 2013 ). Processing of troubled post-war history on the border of two worlds, which representatives whole Iron Curtain, thus became the subject of research of Austrian, German and Czech historians. The result of their research and reasoning are studies and articles contained in this collection.
Klíčová slova

Zpět

Patička