Přejít k obsahu


Východiska používání interaktivních didaktických prostředků učiteli

Citace:
SIMBARTL, P. Východiska používání interaktivních didaktických prostředků učiteli. In Evropské pedagogické fórum 2012. Pedagogicko-psychologické aspekty výuky : sborník příspěvků z mezinárodní konference. Hradec Králové: Magnanimitas, 2012. s. 203-208. ISBN: 978-80-905243-2-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Possibilities for teachers in the use of interactive teaching resources
Rok vydání: 2012
Místo konání: Hradec Králové
Název zdroje: Magnanimitas
Autoři: Mgr. Petr Simbartl
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje možnosti aktivizace studentů především prostřednictvím nových didaktických pomůcek. Jedna z variant jsou interaktivní učebnice a s uvedenou možností nasazení jako 1:1 computing s využitím tablet PC. Dle dalšího zjištění zaujímají učitelé pozitivní postoj k využívání interaktivních učebnic. Druhou variantu zde uvádím aktivizaci pomocí zařízení SMART Response a několik způsobů využití.
Abstrakt EN: This article describes stimulation students through the new teaching aids. One of the variants is interactive textbooks and usage as 1:1 computing using a tablet PC. Other finding indicates that teachers have a positive attitude to the use of interactive textbooks. The second variation is the activation using SMART Response devices and several methods for its use.
Klíčová slova

Zpět

Patička