Přejít k obsahu


?Ruka boha?, ?ruka ducha? - etiologie ve starověké Mezopotámii

Citace:
SOBOTKOVÁ, V. ?Ruka boha?, ?ruka ducha? - etiologie ve starověké Mezopotámii. In Orientalia Antiqua Nova XI. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 167-173. ISBN: 978-80-261-0037-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "Hand of God", "Hand of Ghost" - Etiology in Ancient Mesopotamia
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Veronika Sobotková Ph.D.
Abstrakt CZ: Etiologie je nauka o původu nemoci. V medicínských textech starověké Mezopotámie je obvyklé užívání termínů ?ruka boha?, ?ruka ducha?, ?ruka člověka?, v důsledku čehož byly bohové, duchové a čarodějnictví dříve považováni za výhradní příčiny nemocí. Další studium etiologie ale ukázalo, že u značného množství nemocí se příčina vůbec neuváděla nebo jako příčina byla uváděna naprosto běžná záležitost (prohřátí, prochladnutí, pití alkoholu). Fráze ?ruka boha / ducha / člověka? se díky další analýze považují především jako významné klasifikační kritérium ? rozdělují nemoci podle druhu obtíží a částečně nahrazují diagnózu. Sekundárně fungují také jako personifikovaná příčina nemoci a personifikovaný symptom.
Abstrakt EN: Etiology is the study of the origin of the disease. In the medical texts of ancient Mesopotamia is usual the using of the terms ?hand of god?, ?hand of ghost?, ?hand of man? that made the gods, ghosts and witchcraft considered as the main cause of the diseases. Further study of etiology showed that substantial number of diseases did not state any cause at all or as the cause was stated utterly ordinary matter (heating, cold, using of alcohol). The phrases ?hand of god / ghost / man? are thanks to further analysis considered as an important classification criterion ? they divided the diseases according the kind of problems and partly replaced the diagnosis. Secondarily, they serve as personified cause of disease and personified symptom.
Klíčová slova

Zpět

Patička