Přejít k obsahu


Televizní seriál v Bulharsku: boj o identity

Citace:
FATKOVÁ, G. Televizní seriál v Bulharsku: boj o identity. Porta Balkanica, 2012, roč. 6, č. 1-2, s. 62-71. ISSN: 1804-2449
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Television series in Bulgaria: identity struggle
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Gabriela Fatková
Abstrakt CZ: Cílem naší studie je analýza soudobých proměn v bulharské televizní produkci. Pozornost je věnována především zvratům, které přinesl rok 2011. V souladu s obecným posunem směrem k zábavním žánrům bude podrobně analyzována sféra televizní seriálové produkce. Příklad seriálu Nadbytek Sofijčanů (Столичани в повече) prezentuje jak televizní seriál stejně jako například náboženství může dávat odpovědi na esenciální otázky každodenního života, týkající se především toho, kdo jsem, jaký jsem a kdo a jaký je ten druhý. Seriály tedy tvoří platformu pro diskuzi o identitách a tím dává svým konzumentům odpovědi na otázky, které mají politický základ. Politické aspekty bulharské seriálové produkce budou hodnoceny především ve vztahu k turecké seriálové produkci.
Abstrakt EN: The aim of our study is to analyse contemporary transformations in Bulgarian television production. Special attention will be paid to the transformations which occurred in 2011. In accordance with the general shift towards entertainment genres, we will analyse in detail the domain of TV series production. The serial 'The Sofia Residents in Surplus' (Столичани в повече) displays how a TV series in ways analogous to religion could answer the essential questions of everyday life, which usually include questions like; who I am, what I am like, and who and what the other is like. The series create a platform for discussion about identities and answers politically based questions. The political aspects of Bulgarian series production are evaluated primarily in relation to the production of Turkish series.
Klíčová slova

Zpět

Patička