Přejít k obsahu


„Paní učitelko, my nejsme plémě, my jsme národ“: Formování etnických identit nedávno ještě kočovných Karakačanů

Citace:
FATKOVÁ, G. „Paní učitelko, my nejsme plémě, my jsme národ“: Formování etnických identit nedávno ještě kočovných Karakačanů. In Balkán a nacionalismus : labyrintem nacionální ideologie. Brno : Porta Balkanica, 2012, s. 79-103. ISBN: 978-80-904846-4-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: "Mrs Teacher, we are not a breed, we are a nation": ethnic identity formation in case of former nomadic Karakachans
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Porta Balkanica
Autoři: Mgr. Gabriela Fatková
Abstrakt CZ: Sociální sféra bulharských Karakačanů prodělala zhruba od šedesátých let mnohé transformace - oslabení náboženských tradic spojené s individualizací víry, rozklad tradiční rodinné struktury a dlouhodobou pracovní migraci, která vyústila v deziluzi a ekonomický propad mnohých rodin. Reakcí na nastíněný vývoj je zvýšený zájem dnes již plně urbanizovaných Karakačanů o jejich minulost, původ a rurální život předků. Identita bulharských Karakačanů je v současnosti opřena o symboly, jež jsou převzaty ze staré etnické kultury, kterou mají do budoucna nahradit. Karakačani dnes bezezbytku žijí jinak než jejich kočovní pastevečtí předkové. Sahají tedy do kulturního arzenálu svých předků a vybírají takové symboly, které se vtěsnají na zeď jejich obývacích pokojů, do zahrady nebo do idylického obrazu kočovného života.
Abstrakt EN: The social sphere of Bulgarian Karakachans went in last years through many transformations - weakening religious traditions accomapnied by the individualization of beliefs, dissolution of traditional family structure and long-therm work migration leading to disillution and economic drop of many families. It results to increasing interest about the past, origin and rura life of ancestors of urban Karakachans. The identity of Bulgarian Karakachans is now based on symbols, which has been exempt from the old ethnic culture, whose they are trying to replace at the same time. Karakachans live today much differently then their pastoral ancestors. They look in and borow symbols from the culture of theirs ancestors, the choose only such symbols which can be intruded into their living rooms, countyards or their pictore of idylic nomadic life.
Klíčová slova

Zpět

Patička