Přejít k obsahu


Balkán a nacionalismus: Labyrintem nacionální ideologie

Citace:
FATKOVÁ, G., JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L., KOUBA, M., PAVLÁSEK, M., ŠTĚPÁNEK, V. Balkán a nacionalismus: Labyrintem nacionální ideologie. Brno : Porta Balkanica, 2012, 137 s. ISBN: 978-80-904846-4-1
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Balkan and nationalism: Through the Labyrinth of national ideology
Rok vydání: 2012
Místo konání: Brno
Název zdroje: Porta Balkanica
Autoři: Mgr. Gabriela Fatková , Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D. , Miroslav Kouba , Michal Pavlásek , Václav Štěpánek
Abstrakt CZ: Kolektivní monografie Balkán a nacionalismus je výsledkem spolupráce několika českých akademických pracovišť věnujících se problematice Balkánu. Skládá se z pěti kapitol sepsaných badateli s rozmanitým oborovým zázemím (G. Fatková, L. J. Budilová, M. Kouba, M. Pavlásek a V. Štěpánek), kteří otázky nacionalismu a etnicity tematizují v různých souvislostech, ať již v kontextu celého Balkánského poloostrova, ve vztahu k nadnárodním celkům, jakým byla například Jugoslávie, konkrétním státům, krajanským komunitám či pre-nacionálním etnickým skupinám. Dílčí otázky a příklady nacionalismu a etnicity v balkánském prostoru, pojednávané jednotlivými autory, jsou představeny v perspektivě lingvistické, historické, antropologické či etnologické. Celková skladba díla, propojující a kombinující uvedené dílčí optiky, činí z publikace Balkán a nacionalismus práci interdisciplinárního charakteru, která tak může být atraktivním čtivem pro zájemce z řady různých sociálněvědních oborů.
Abstrakt EN: Balkan and nationalism is the collective monography resulting from cooperation of particular czech academic institutions attending to the Balkan issues. Book consists from five chapters written by authors (G. Fatková, L. J. Budilová, M. Kouba, M. Pavlásek a V. Štěpánek) following different scopes. The nationalism issue is elaborated in different contexts, in scope of Balkan as whole related to other supra-national entities, concrete states, communities of expratriots or pre-national ethnic groups. Authors use perspectives from many subdisciplines of social science as linguistics, history, anthropology and ethnology.
Klíčová slova

Zpět

Patička