Přejít k obsahu


E-learning courses and the potential of viral marketing

Citace:
EGER, L., PETRTYL, J. E-learning courses and the potential of viral marketing. Technológia vzdelávania, 2012, roč. 20, č. 6, s. 10-15. ISSN: 1335-003X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: E-learning courses and the potential of viral marketing
Rok vydání: 2012
Autoři: Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc. , Ing. Jan Petrtyl
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na zákaznicky orientované kurzy. Za e-learning dle Hortona (2006) považujeme využívání informačních a komunikačních technologií pro vzdělávání. Tento přístup v sobě zahrnuje řadu forem a typů e-learningu. Zákaznicky orientované kurzy považujeme za jeden z nastupujících trendů. V předloženém příspěvku jsou stručně popsány zvolené příklady a je otevřena diskuse, jak využít principy virálního marketingu k motivaci studentů a zákazníků pro využívání zákaznicky cíleného e-learningu.
Abstrakt EN: The paper is focused on customer oriented courses. As e-learning we consider use of information and computer technologies to create learning experiences (Horton, 2006). This complex definition covers a lot of forms and types of e-learning. Customer oriented courses are one of the emerging trends in the field of e-learning .In this paper we briefly present some examples and open the discussion how to use principles of viral marketing to motivate students and to support customer oriented e-learning courses.
Klíčová slova

Zpět

Patička