Přejít k obsahu


Rukopisné mapy krajů Jana Kryštofa Müllera. Krajina a sídla v Čechách na počátku 18. století.

Citace:
ČADA, V., VICHROVÁ, M. Rukopisné mapy krajů Jana Kryštofa Müllera. Krajina a sídla v Čechách na počátku 18. století.. In Krajina jako historické jeviště. K poctě Evy Semotanové. Praha : Historický ústav, 2012, s. 123-142. ISBN: 978-80-7286-199-6
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Manuscript Müller´s maps of the Czech regions. Landscape and Settlements in Bohemia at the beginning of 18th century.
Rok vydání: 2012
Místo konání: Praha
Název zdroje: Historický ústav
Autoři: Doc. Ing. Václav Čada CSc. , Ing. Martina Vichrová Ph.D.
Abstrakt CZ: Rukopisné Müllerovy mapy krajů byly vyhotovené v Čechách v letech 1712 až 1718. Pro regionální výzkumy, které studují území v období počátku 18. století jsou zcela unikátním zdrojem informací. V příspěvku jsou rukopisné Müllerovy mapy českých krajů podrobněji popsány, pozornost je věnována jejich obsahu, který byl podrobně analyzován. Dále je zhodnocena četnost a typy jednotlivých sídel. Značná pozornost je věnována lokalizaci map do referenčního souřadnicového systému JTSK, tvorbě a naplnění databáze sídel a určení přesnosti lokalizace. Pro lokalizaci rukopisných Müllerových map byla použita metoda shlukové analýzy, která umožnila analyzovat a eliminovat prostory ovlivněné systematickými chybami při mapování. Databáze sídel (DBS) byla vytvořena za účelem lokalizace mapových sad, dále byla využívána pro analýzu rozvoje jednotlivých sídel v čase a vývoje toponym v daném regionu.
Abstrakt EN: Müller's manuscript maps of regions were made in Bohemia between 1712 and 1718. Müller´s maps are quite unique source of information for studying the territory at the beginning of 18th century. Presented paper describes the Müller´s manuscript maps in more detail and provides a detailed analysis of planimetric elements. In addition, it was assessed the frequency and types of settlements. Considerable attention was paid to the localization maps to the reference coordinate system JTSK, to the creation the database of settlements and to the accuracy of localization.
Klíčová slova

Zpět

Patička