Přejít k obsahu


Přínos IFRS for SME pro efektivní řízení podniku

Citace:
HINKE, J., ZBORKOVÁ, J. Přínos IFRS for SME pro efektivní řízení podniku. Trendy v podnikání, 2012, roč. 2, č. 4, s. 43-46. ISSN: 1805-0603
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Benefits of IFRS for SMEs for effective business management
Rok vydání: 2012
Autoři: Ing. Jana Hinke Ph.D. , Ing. Jitka Zborková
Abstrakt CZ: Efektivní řízení podnikových procesů se neobejde bez kvalitních dat o finanční pozici a výkonnosti společnosti. Zdrojem těchto dat jsou informace z finančního účetnictví. Zásada věrného a pravdivého obrazu zobrazení skutečnosti je primárním požadavkem Rady pro vytváření mezinárodních standardů účetního výkaznictví, která v roce 2009 vydala standard určený pro výkaznictví malých a středních podniků, jehož vliv na efektivní řízení podniku bude v tomto příspěvku zkoumán.
Abstrakt EN: Business processes cannot be managed effectively without high quality data of financial position and performance. Financial accounting is the main source of these data. Currently are discussed the benefits of IFRS for SMEs for companies in the Czech Republic. The aim of this paper is to identify the main differences between IFRS for SMEs and full IFRS and by this comparison respond to answer whether these differences enable to use IFRS for non-listed companies.
Klíčová slova

Zpět

Patička