Přejít k obsahu


Soubor FPGA komponent pro systém REMCS (Rice Embedded Modular Control System)

Citace:
BURIAN, P. Soubor FPGA komponent pro systém REMCS (Rice Embedded Modular Control System). 2012.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Collection of FPGA components for REMCS (Rice Embedded Modular Control System)
Rok vydání: 2012
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Ing. Petr Burian
Abstrakt CZ: Navržené komponenty tvoří firmware pro FPGA obvody na jednotlivých modulech systému REMCS. Komponenty jsou implementovány v jazyce VHDL a jsou opatřeny rozhraním Avalon-MM pro snadnou integraci v rámci prostředí Qsys od firmy Altera Corp. Komponenty zajišťují základní systémovou funkcionalitu (např.: čtení A/D převodníků,blokování PWM signálů, chybový management, řízení rychlé sériové komunikace atd.). Každá komponenta je opatřena příslušným TCL skriptem pro implementaci dialogového okna pro snadnou konfiguraci komponenty. Výčet navržených komponent: Binary Input/Output Controller, Analog Input/Output Controller, ADC AD7656/AD7657/AD7658 Controller, DIF01 PWM Blocking Component, Limiters Reader, PWM Error Reader, DIF01/OIF01 System Error Management, TI Emif To Avalon Bridge, GPIO Component, TLK1501 Single/Dual Controller, FTDI Vinculum USB Controller, System Interrupt Sender/Receiver, System Signals Controller, User Signals/Errors Controller, LED Controller.
Abstrakt EN: Developed components are implemented by means of VHDL. They also implement an Avalon-MM interface, it makes it possible an easy integration in the Qsys tool from Altera Corp. The components implement fundamental functionalities of REMCS's modules (e.g. reading data from ADC, signal blocking, error management, fast serial communication etc.). The list of designed components: Binary Input/Output Controller, Analog Input/Output Controller, ADC AD7656/AD7657/AD7658 Controller, DIF01 PWM Blocking Component, Limiters Reader, PWM Error Reader, DIF01/OIF01 System Error Management, TI Emif To Avalon Bridge, GPIO Component, TLK1501 Single/Dual Controller, FTDI Vinculum USB Controller, System Interrupt Sender/Receiver, System Signals Controller, User Signals/Errors Controller, LED Controller.
Klíčová slova

Zpět

Patička