Přejít k obsahu


Emoce: primitivní a kognitivní složka

Citace:
POLÁK, M. Emoce: primitivní a kognitivní složka. ORGANON-F, 2012, roč. 19, č. 1, s. 180-198. ISSN: 1335-0668
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Emotions: Raw and Cognitive Component
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Michal Polák Ph.D.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá problémem emocí. Začíná analýzou vzniku emocí vzhledem ke třem typům teorií emočního procesu (kognitivní, nekognitivní, somatické zpětné vazby) a ukazuje, že každá z těchto teorií má své nevyřešené problémy. Proto se stať pokouší artikulovat odlišný přístup spočívající v navržení distinkce mezi primitivní a kognitivní složkou určité emoce. Toto rozlišení by mělo být užitečným nástrojem našeho porozumění emocím.
Abstrakt EN: The paper deals with the problem of emotions. It begins with an analysis of emergence of the emotions according to three types of theories of the emotional process (cognitive, non-cognitive and somatic feedback theories) and shows that any of them has its own difficulties that are not acceptably solved within these theories. Therefore, the paper tries to propose a difference between a raw and cognitive part of an emotion. This difference should be a useful tool in our understanding of emotions.
Klíčová slova

Zpět

Patička