Přejít k obsahu


Zjišťovací archeologický výzkum zaniklých středověkých vesnic Prochod a Žďár ve Velechvínském polesí, okr. České Budějovice

Citace:
ČAPEK, L., BAIERL, P. Zjišťovací archeologický výzkum zaniklých středověkých vesnic Prochod a Žďár ve Velechvínském polesí, okr. České Budějovice. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2012, roč. 2012, č. 25, s. 193-207. ISSN: 0231-8237
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Archaeological excavation of deserted medieval villages Prochod and Žďár in Velechvín Forest, district České Budějovice
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. Ladislav Čapek , Mgr. Petr Baierl
Abstrakt CZ: Článek se zabývá geofyzikálním průzkumem pomocí geoelektrické odporové metody na vybraných antropogenních objektech středověkých usedlostí Prochod a Žďár a přilehlého manského dvorce ve Velechvínském polesí, okr. České Budějovice. Zjištěné anomálie byly ověřeny drobnou zjišťovací sondáží, při kterých se podažilo odhalit pozůstatky zděných konstrukcí a v jednom případě i kamennou pec v jizbě středověkého domu ze 14. - 15. století.
Abstrakt EN: This paper deal with geophysical prospection using electrical resistance method on selected anthropogenic features of deserted medieval farmsteads Prochod and Žďár and adjacent hamlet in Velechvín forest, district České Budějovice. Detected geophysical anomalies were excavated using small test trenches and the remains of stone foundations of masonry construction were revealed. In one case was documented stone oven in the living part of medieval house from 14th - 15th century.
Klíčová slova

Zpět

Patička