Přejít k obsahu


Zkušenosti s metodami 3D kartografie získané během vizualizace detailních geografických dat za účelem dokumentování kulturního dědictví (případová studie na zámku Kozel)

Citace:
JEDLIČKA, K., HÁJEK, P., ČERBA, O. Zkušenosti s metodami 3D kartografie získané během vizualizace detailních geografických dat za účelem dokumentování kulturního dědictví (případová studie na zámku Kozel). In Geomatika v projektech 2012 : sborník abstraktů příspěvků ze semináře. Plzeň: Tribun EU, 2012. s. 6-7. ISBN: 978-80-263-0308-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Experience with 3D cartography methods acquired during the detailed visualization of geographic data to document the cultural heritage (case study at the Castle Kozel)
Rok vydání: 2012
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Ing. Karel Jedlička PhD. , Ing. Pavel Hájek , Ing. Otakar Čerba
Abstrakt CZ: Příspěvek ukazuje a vysvětluje zkušenosti získané během vizualizace detailních geografických dat za účelem dokumentování kulturního dědictví na zámku Kozel. Od konceptu, přes ukázku vhodných 3D modelů, až po ukázku počátečních výstupů a výsledků.
Abstrakt EN: The paper shows and explains the experience gained during the detailed visualization of geographic data to document the cultural heritage of the castle Kozel. From concept, through demonstration of appropriate 3D models to show initial outputs and results.
Klíčová slova

Zpět

Patička