Přejít k obsahu


Zichova teorie interpretace v nových interdisciplinárních vazbách

Citace:
FEIFERLÍKOVÁ, R., BEZDĚK, J. Zichova teorie interpretace v nových interdisciplinárních vazbách. Hudební výchova, 2012, roč. 20, č. 4, s. 58-60. ISSN: 1210-3683
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Zich´s Theory of Interpretations in New Interdisciplinary Relationships
Rok vydání: 2012
Autoři: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D. , Doc. MgA. Jiří Bezděk Ph.D.
Abstrakt CZ: Jaroslav Zich vnesl do oblasti systematiky výrazových prostředků interpreta (1912-2001) pevný, matematicky podložený řád. Vzniklá teorie interpretace je dnes rozšířena v oblasti vokální hudby o fyzioakustické analýzy, které dokážou zdůvodnit podstatu a původ barvy zpěvního hlasu. Jiří Bezděk a Romana Feiferlíková je používají při vyhodnocování student-ských pěveckých výkonů, aby přinesly plastičtější obraz při jejich hodnocení. Aplikují též americký fyzioakusticko-analytický software VoceVista Professional (VVP) a provádějí analýzy konkrétní hlasové akce. Pro kvalitu klasického operního zpěvu je zásadní existence tzv. for-mantů (formantových oblastí) a jejich profilace. Na příkladu analýzy tónu vynikající mladé operní pěvkyně jsou demonstrovány též další rozdíly mezi školeným a neškoleným hlasem. U začátečníků je vazba mezi hlasovou a interpretační stránkou neprokazatelná.
Abstrakt EN: Jaroslav Zich (1912 – 2001) brought into the scheme of the means of expression solid mate-matically well-founded order. The resulting theory is now extended interpretation of vocal music by physilogical acoustic analysis that can justify the nature and origin of colors singing voice. Jiri Bezdek and Romana Feiferlikova is used in evaluating student performance singing during their evaluation. They apply software VoceVista Professional and they are doing ana-lysis of a particular voice action. For the quality of classical opera singing is the existence of fundamental formant (formant region) and their profiling. They analysed tone by one singer also other diferences between trained and nontrained voice. The link between voice and anterpretiva sita of score is inconclusive for beginners.
Klíčová slova

Zpět

Patička