Přejít k obsahu


The Vienna Circle in Hungary

Citace:
SCHUSTER, R. The Vienna Circle in Hungary. Vienna Circle Institute Yearbook, 2014, roč. 17, č. zima, s. 378-381. ISSN: 0929-6328
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Vienna Circle in Hungary
Rok vydání: 2014
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D.
Abstrakt CZ: Recenzní studie se zabývá aktuálním hodnocením vlivu Vídeňského kroužku na filosofii a vědu v Maďarsku jak před II. světovou válkou, tak po ní. Studie analyzuje a kriticky reflektuje soubor osmi anglicky a tří německy psaných prací, jež byly publikovány ve sborníku s názvem: Der Wiener Kreis in Ungarn / The Vienna Circle in Hungary (András Máté, Miklós Rédei a Friedrich Stadler (Eds.), Veröffentlichungen des Instituts Wiener Kreis, Bd. 16. Wien: Springer 2011).
Abstrakt EN: The essay review is focused on the latest assessments of the influence of the Vienna Circle upon Hungarian philosophy and science before as well as after the Second World War. The essay brings both a summary and an evaluation of eight English and three German written papers gathered in the volume Der Wiener Kreis in Ungarn / The Vienna Circle in Hungary which was edited by András Máté, Miklós Rédei and Friedrich Stadler and published as: Veröffentlichungen des Instituts Wiener Kreis, Bd. 16, Wien: Springer 2011.
Klíčová slova

Zpět

Patička