Přejít k obsahu


The Conservative Party and Its Perception of the Phenomenon of Collective Security in the 1920’s

Citace:
NOVOTNÝ, L. The Conservative Party and Its Perception of the Phenomenon of Collective Security in the 1920’s. Prague Papers on the History of International Relations, 2012, roč. Neuveden, č. 1, s. 121-132. ISSN: 1803-7356
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Conservative Party and Its Perception of the Phenomenon of Collective Security in the 1920’s
Rok vydání: 2012
Autoři: PhDr. Lukáš Novotný Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie je analýzou názorových proudů v Konzervativní straně (umírnění versus „die-hards“ versus imperiální izolacionisté) a jejich vnímání fenoménu kolektivní bezpečnosti ve 20. letech 20. století.
Abstrakt EN: The study deals with the Conservative Party and its perception of the complicated issue of collective security in the 1920’s. The Party as such had a reserved, if not disapproving, attitude to new concepts regarding collective security and the League of Nations. Gradually, however, three opinion groups crystallized within the Party, each of them having its supporters, stemming from diametrically different perspectives on Europe and taking a different lesson from the results of World War I.
Klíčová slova

Zpět

Patička